Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Togakure ryu ninjutsu lineage

 1. Daisuke Togakure (1162)
 2. Shima Kosanta Minamoto no Kanesada (1180)
 3. Goro Togakure (1200)
 4. Kosanta Togakure
 5. Kisanta Koga
 6. Tomoharu Kaneko
 7. Ryuho Togakure
 8. Gakuun Togakure
 9. Koseki Kido
 10. Tenryu Iga
 11. Rihei Ueno
 12. Senri Ueno
 13. Majiro Ueno
 14. Saburo Iisuka
 15. Goro Sawada)
 16. Ippei Ozaru
 17. Hachiro Kimata
 18. Heizaemon Kataoka
 19. Ugenta Mori
 20. Gobei Toda
 21. Seiun Kobe
 22. Kobei Momochi
 23. Tenzen Tobari
 24. Seiryu Nobutsuna Toda (1624-1658)
 25. Fudo Nobuchika Toda (1658-1681)
 26. Kangoro Nobuyasu Toda (1681-1704)
 27. Eisaburo Nobumasa Toda (1704-1711)
 28. Shinbei Masachika Toda (1711-1736)
 29. Shingoro Masayoshi Toda (1736-1764)
 30. Daigoro Chikahide Toda (1764-1804)
 31. Daisaburo Chikashige Toda (1804)
 32. Shinryuken Masamitsu Toda (born 1824 - died 1909)
 33. Toshitsugu Takamatsu (born 1887 - died 1972)
 34. Masaaki Hatsumi (born 1931–Present)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου