Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

aloness and freedom

This aloness is worth more than a thousand lifes.


This freedom is worth more than all the lands on earth.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου