Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Live each present moment completely and the future will take care of itself.


Live each present moment completely and the future will take care of itself.

Fully enjoy the wonder and beauty of each instant.

Practice the presence of peace.


The more you do that, the more you will feel the presence of that power in your life. 


 ~ Paramahansa Yogananda

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου