Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

pay attention


"When we pay attention, whatever we are doing...is transformed and becomes a part of our spiritual path.
We begin to notice details and textures that we never noticed before; everyday life becomes clearer, sharper, and at the same time more spacious." ~ Rick Fields

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου