Ιδιαιτερα και ομαδικα μαθηματα ninjutsu

Ιδιαιτερα και ομαδικα μαθηματα ninjutsu

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Principles of Ninjutsu - Philosophy


Basic philosophy

The Five Manifestations
Chi
Earth - a solid state, a natural posture.
Sui
Water - a liquid state, a defensive posture.
Ka
Fire - an energy releasing state, an offensive posture
Fu
Wind - a gaseous state, a receiving posture
Ku
Void - subatomic energy, potential, the substance from which things take form.
The Five Weaknesses

The five weaknesses are based upon the manifestations above and link to the basic traits that an individual may exhibit. The Ninja was expert in observing these traits and exploiting them for his/her own ends.