Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Ninja Master - Interview - Masaaki Hatsumi - Hand Positions

Δεν υπάρχουν σχόλια: