Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Trailer for "Shogun’s Ninja" (Ninja Bugeicho Momochi Sandayu) [English-subtitled]Trailer for Noribumi Suzuki’s 1980 film Shogun’s Ninja starring Hiroyuki Sanada.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου